Nyheder

Følg os og vores aktiviteter

Her kan du følge med hvad der sker i foreningen, men også hvilke udfordringer der er rundt omkring vores naturområde og vores dialog med myndighederne

Foråret nærmer sig...

Snart overstiger dagens længde 10 timer og den stiger i marts med næsten 2 1/2 timer og vi nærmer os forårsjævndag. I bestyrelsen diskuterer vi derfor årets aktiviteter og planlægger foreningens jubilæumsfest -- på skærtorsdag starter vi op i naturens tjeneste med affaldsindsamling. Se her for mere information om de kommende aktiviteter. Vi ser frem til at mødes, specielt med vores nye medlemmer! 


Venlig hilsen,
Bestyrelsen i Aa Grundejer- og Beboerforening

Foreningens nyheder 

Læs her alle nyheder vedrørende vores forening og område...

 

Læs mere her Natur og landskab omkring Aa


Læs her alle nyheder vedrørende vores smukke natur og landskab og hvordan vi værner omkring den. En del historiske information findes også i fanebladet "OM AA" (se her)


Se billeder fra oversvømmelser, vi har oplevet i de sidte 5 år og stormfloden fra oktober 2023 med over 2m over "normalen" i galleriet

 

Læs mere her 

Nyt sommerhusområde i Aa ?


Her samler vi nyheder vedrørende planer omkring et nyt sommerhus område i Aa på matrikel 1bø (rød plet på billed til venstre). Projektet startede i 2017 med en tillæg til planstrategi 2015 og godkendelsen af et areal på 2.6ha i bekendtgørelsen om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen ...


Læs hele historien her og følge med på sagen her

Nyheder

Foreningens Nyheder

Første oversvømmelser i 2024

4. januar 2024


Bestyrelsen i Aa grundejer- og beboerforening er gået i kontakt med Assens Kommune, Assens Forsyning og Naturstyrelsen for at sikre, at infrastrukturen i vores område fungerer når klimaforandringer bevirker at der kommer mere regn og kræftigere skybrud med øget risiko for oversvømmelser. Vi er  fokuserede på at løse problemer relateret til oversvømmelserne pga. regnvand i kloaksystemet samt manglende dræning til åen efter stormfloden i oktober og den seneste oversvømmelse af Å Strandvej 71-79.

Natur og landskab rundt om Aa

Feddet - et Natura 2000 område 

I september 2018 er strandområde ved Aa strand blevet udråt til et natura 2000 område, et beskyttet natur område.  


Læs basisanalyse fra 2022 her

Mere information er på vej...

Nyheder

Nyt sommerhusområde i Aa ?

Byråd kan ikke enes om sommerhusstrategi - beboer raser over udsigt til nye sommerhuse


21. december 2023

Assens byråd oplevede en hård debat ved sidste byrådsmøde, hvor den nye planstrategi skulle vedtages.

Sommerhusene var en af emner, hvor der er stor uenighed i byrådet  - artiklen kan læses ved at følge  "Læs artiklen" knappen eller ved at følge dette link.

Åvangen skal igangsættes som vejadgang til ny sommerhusområde


15. august 2023


Miljø, Teknik og Planudvalget godkendte den 15. august 2023, at procedure for etablering af vejudlæg til nyt sommerhusområde ved Å Strand via Åvangen skal igangsættes, da den vurderes at være den mindst indgribende.

Når man ser på kortbilag (til højre) kan man godt forstå at uvidende politiker ser det som mindst indgribende --- det kan undres meget at man lægger ud til 225m2 store udlejningshuse og at sådan øget traffik som skal gå over privat grund er mindre indgribende en nordfra, hvor der er ingen beboelse...

Grundejerforeningen har siden 2017, hvor udstykningsarealet var i høring gjort opmærksom på at det ikke ønskes - men det ignorer kommunen bare...


Status omkring sommerhuse fra Assens kommune


15. maj 2023


Assens kommune meddeler at der er på nuværende tidspunkt ikke nogen endelig afklaring omkring vejadgang og skovbyggelinje.
På den baggrund ikke nogen bebyggelsesplan, som der
kan udarbejdes et lokalplanforslag ud fra.


Derfor er der heller ikke noget konkret materiale som kan
præsenteres og drøftes med grundejerforeningen og
arbejdsgruppen i Å Strand på nuværende tidspunkt.


unsplash