OM FORENINGEN

Information om vores forening

Kernen i vores forening er vores fælles interesser og at værne over naturen i Aa...

Vores forening

Vores Mission

Aa Grundejerforening er blevet etableret den 12. maj 1994 for at sikre områdets beståen som en unik og naturskøn enklave. 

Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig når mindst 1/5 af det mulige stemmetal, efter lovlig indkaldelse, er mødt.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på Kr. Himmelfartsdag.


Generalforsamling i 2024 er den 9. maj og er foreningens 30 års jubilæum! 


Arkiv af referater findes her (kun for medlemmer)

Arrangementer

Hvert år i slutningen af juli eller starten af august afholder vi et social arrangement for vores medlemmer. Her kan man også bringe gæster med. Det er typisk en tur i naturen, et besøg på seværdighed, en gård, eller en aktiv arrangement som fx. tur på skinne cykler, mm. 


Mere information kan ses i aktivitetsoversigt her
Tilmelding er ikke nødvendig -evt. spøgsmål skal sendes til info@aagrundejerforening.dk


Læs mere

Kun for medlemmer

Login til medlemmer for medlem specific informationer

Login her

Arbejdsdage

Hvert år på Skærtorsdag kl. 10.00:

  1. Oprydning langs stranden og på Feddet
  2. Oprydning af invasive roser på Feddet fællesskab med Naturstyrel-sen 

En til to gange årligt: 

  1. Vedligeholdelse af vores gl. kirkesti skal vedligeholdes - det gør vi ved en halv dags arbejdsindsats 

Læs mere

Vand og Hav Aktiviteter

I Aa har vi siden april 2023 en badebro på nordsiden af Aa og siden 2022 mulighed for at leje kajakker (se udlejningside ) og at kom ud med en ægte lystfisker guide fra Danmarks Fishing og Outdoor Lodge (se her) ... her kan man også spise autentisk italiensk mad (Å che Buono) med fantastisk udsigt over Aakrog bugt og Feddet...


Foreningens sangbog

I Aa grundejer- og beboerforening har vi en sangbog, med sange der har om-drejningspunkt i Aa og omegnene. 

Download sangbog


Sange til Skt. Hans:

sang 1: Vi elsker vort land

sang 2: Du danske sommer, jeg elsker dig

sang 3: Danmark nu blunder den lyse nat

Galleri 

Billeder af foreningens aktiviteter eller når der sker ting og sager i området..

Se mere her

Bestyrelsen 

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen for en to-årig periode. To højst tre af bestyrelses medlemmerne skal være fastboende. Revisor og suppleanter vælges for en
2-årig periode.

Bestyrelsen har konstitueret sig sidst den 29.05.i 2024 og består af følgende personer:


  • Corinna Möhrlen (formand) tlf. +45 27 20 37 63 -kontakt
  • Helle Kærgaard Bjerre(sekretær) -kontakt
  • Karsten Jørgensen (kasser) -kontakt
  • Steen Sørensen (menig bestyrelsesmedlem) -kontakt
  • Liselotte Nielsen (menig bestyrelsesmedlem) -kontakt


Suppleanter til bestyrelsen:
Anders Greve (for sommerhusejerne)
Tina Lippert (for fastboer)

Revisor:
Charlotte Johs
Revisor Suppleant:
Jess Jørgensen

Vedtægter

Vores aktuelle vedtægter, som blev vedtaget ved generalforsamling den 25.05.2017 kan ses og downloades på den røde knap til venstre.

Tidligere Vedtægter:
Vedtægter vedtagetpå generalforsamlingen d.5. maj 2016
Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 8. maj 1997
Vedtægter vedtaget på generalforsamling d. 25. maj 1995
Vedtægter fra Aa grundejerforeningens stiftende generalforsamling d. 12. maj 1994


SOMMERHUSEJERNES LANDSFORNING

Vores Medlemskab


Aa grundejer- og bebeoerforening er medlem af Sommerhusejernes Landsforening (SLF) siden 2022.

Om Sommerhusejernes Landsforening
Sommerhusejernes Landsforening - Sommerhusejernes eller SLF – er foreningen for grundejerforeninger for sommerhus og fritidshusejere (og ejere af sommer- og fritidshuse på lejet grund).
SLF blev stiftet den 3. november 1973 som Fritidshusejernes Landsforening (FL) og omdannet til Sommerhusejernes Landsforening i 2024. SLF er en selvstændig og uafhængig forening, som har det overordnede formål at repræsentere og varetage de interesser, som grundejerforeninger for sommerhus- og fritidshusejere har i forhold til offentlige myndigheder, som f.eks. Naturstyrelsen (naturbeskyttelse og fredning), Kystdirektoratet (strande og broer), Bolig- og Planstyrelsen (planloven og sommerhusloven), kommuner (lokalplaner, kloakering og vejforhold) og mange andre myndigheder. FL bliver hørt af myndighederne i forbindelse med nye love og regler. SLF rejser sager overfor Folketinget og myndigheder. SLF taler sommerhus- og fritidshusejernes sag i medierne og i offentligheden.
SLF er repræsenteret i Forbrugerrådet Tænk’s rådsforsamling med to repræsentanter.

Læs mere om SLF her eller læs deres vedtægter og regler her


Medlemmer har adgang til SLF's nyhedsbrev i medlemssektionen (kræver login).

GALLERI

Et udvalg af billeder om naturen rundt om Aa Strand & vores foreningsliv

Impressioner fra Aa og Aakrogbugt

IMG_20200621_200724_resized_20200714_020538977
Aa-sign_IMG_20200621_200732
2024-03-24_aa_002
2024-03-24_aa_003
2024-03-24_aa_004
IMG_20190317_161143
IMG_20190317_161245
IMG_20200621_200755_resized_20200714_020537636
IMG_aakrogbugt_20130418
IMG_20170413_105522
IMG_20170413_112444
IMG_20170413_112654
IMG_20170413_112729
IMG_20170413_112735
IMG_20170413_112854
IMG_20190317_161138
IMG_20120511_Aa03
IMG_20161003_184823
IMG_20161009_182509
IMG_20161009_182247
IMG_20170413_103146
IMG_20170413_103455
IMG_20170413_103544
2022-08-28_Agernaes-rundt_013
2022-08-28_Agernaes-rundt_017
2022-08-28_Agernaes-rundt_018
icy_sea_20100127_01
icy_sea_20100127_12
icy_sea_20100127_16

Første oversvømmelser i 2024

2023-01-03_aa-strandvej_001
2023-01-03_aa-strandvej_002
2023-01-03_aa-strandvej_003
2023-01-03_aa-strandvej_005
2023-01-03_aa-strandvej_006
2023-01-03_aa-strandvej_007
2023-01-03_aa-strandvej_008
2023-01-03_aa-strandvej_009
2023-01-03_feddet_001
2023-01-03_feddet_002
2023-01-03_aa-aa_004
2023-01-03_aa-strandvej_004
2023-01-03_aa-aa_001
2023-01-03_aa-aa_002
2023-01-03_aa-aa_003

3. januar og 10. februar 2024


Den var høj vandstand i Lillebælt. På grund af Feddet er mættet og der er  kraftige regnskyl, oplevede vi allerede igen problemer med oversvømmelserne.

Regnvandet siver ind i kloaksystemet og vandet strømmer ud fra dækslerne ved Å Strandvej 71. Desuden er renden til åen tilstoppet, hvilket gør situationen endnu mere kritisk.

Assens Kommune har sæt op skiltene ved skovhytten og Campingpladsen for at advare om vand på vejen.


Bestyrelsen er i kontakt med Assens Kommune, Assens Forsyning og Naturstyrelsen for at håndtere situationen og sørger for at husene forbliver tør!!! 

Stormfloden den 20. oktover 2023

20.-22. oktober 2023

Stormfloden ramte også Aa hård med ca 2.10m i nat, den 20. oktober 2023.

I vores billed galleri har vi samlet indtryk af stormfloden da den kom sievende ind om fredag eftermiddag og på lørdag og søndag, da vandet langsom træk sig for alle dem,der ikke har været her -- mens der bliver ryddet op og affugtet...

Vi var uden strøm i Aa fra fredag kl. 18 indtil søndag kl.15
Billederne kan sesher

DMI's analyse af stormfloden kan læses online her eller downloades her

2023-10-21_Aa_001
2023-10-203794
2023-10-203789
2023-10-21_0829_IMG_1708
2023-10-21_0829_IMG_1709
2023-10-21_Avernaeshavn_001
2023-10-21_Avernaes_001
2023-10-21_Aa_006
2023-10-21_Aa_005
vandstand-assens_2023-10-20
vandstand_2023-10-21
2023-10-21_Aa_002
2023-10-21_Aa_003
2023-10-21_Aa_004

Varsel: Aa bliver afspærret pga forventet vandstand med op til 2m over normalen


DMI's varsel den 18. Oktober 2023 vedr. Aa strand. 


FL's rapport om Sommerhuse i stormflod

28.10.2023


Ivan Munk fra FL skrev i nyhedsbrev no. 5 om stormfloden 20.–21. oktober 2023 som har anrettet store skader på sommerhuse og om allerede 2.100 anmeldte skader. Han uddyber, at "..rent statistisk indtræffer stormfloder som følge af ekstrem højvandstand forårsaget af storm, faktisksjældnere end hvert 20. år. For de fleste af sommerhusområder, derblev ramt, taler vi denne gang om en 100-års hændelse.".

​Katasstrofesituation
Ivan beskiver hvorforman ikke forsikre sig mod stormflodsskader påtraditionel vis, fordi stormflod sidestilles i forsikringssammenhæng med en katastrofesituation. Det erNaturskaderådet som udbetaler erstatning for skader forårsaget af stormflod fra den såkaldte Stormflodspulje.Han skriver også om skadeanmeldes procedure skader og erstatningsvilkår. Skaderamte i Aa, som er del af de udpegede områder, som har mulighed for at søge om erstatning.

Læs mere om muligheder for erstatning, betingelserne og god råd i nyhedsbrev her ( direkte download) eller FL's hjemmeside.

Dækningsvejledning fra Naturskaderådet findes her

Social Arrangement 2023

Besøg og guided tur af jordbassinerne i Assens med naturvejleder Christian Heller fra Assens kommune. Det var interessant at opleve og blive guided igennem processen fra industri-affalds-område til naturområde og hvordan plante- og dyrelivet har udviklet sig over de sidste 18 år, siden sukker fabrikken blev lukket ned. Udover naturvejlederen havde vi også nogen med i gruppen som kendte stedet fra da man kørte sukkerrør til fabrikken, som gav lidt "salt i suppen".

2023-07-29_naturvandring-jordbassiner_012
2023-07-29_naturvandring-jordbassiner_001
2023-07-29_naturvandring-jordbassiner_004
2023-07-29_naturvandring-jordbassiner_008
2023-07-29_naturvandring-jordbassiner_015
2023-07-29_naturvandring-jordbassiner_014


Bade- og aktivitetsbro opsættning

4. maj 2023

Sammen med 4 medhjælper fra Aa grundejer- og beboerforening er vores bade- og aktivitetsbro blevet opstillet af NBC Marine i går ved fine vejr forhold.

Se tilladelsen her og hele process her

Stor tak til Friluftsrådets bevilling fra "Flere ud i naturen" programmet 2021 og Energi Fyns Almen Fond uddeling 2023 for finansiering af broen...

IMG_20230504_175346
IMG_20230504_091937
IMG_20230504_175416
IMG_20230504_093729
IMG_20230504_092250
IMG_20230504_110419
IMG_20230504_093046
IMG_20230504_110428
IMG_20230504_112121
IMG_20230504_110434
IMG_20230504_110415
IMG_20230504_110031
IMG_20230504_094523
IMG_20230504_110007
IMG_20230504_094517
IMG_20230504_093722
IMG_20230504_092725

Galleri fra 2013-2023

Der er også en del billeder fra de forrige år, som kan ses ved at følge linket "Følg mig"...

unsplash