OM FORENINGEN

Information om vores forening

Kernen i vores forening er vores fælles interesser og at værne over naturen i Aa...

Vores forening

Vores Mission

Aa Grundejerforening er blevet etableret den 12. maj 1994 for at sikre områdets beståen som en unik og naturskøn enklave. 

Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig når mindst 1/5 af det mulige stemmetal, efter lovlig indkaldes, er mødt.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på Kr. Himmelfartsdag.


Læs mere

Kun for medlemmer

Login til medlemmer for medlem specific informationer

Login her

Arrangementer

Hvert år i slutningen af juli eller starten af august afholder vi et social arrangement for vores medlemmer. Her kan man også bringe gæster med. Det er typisk en tur i naturen, et besøg på seværdighed, en gård, eller en aktiv arrangement som fx. tur på skinne cykler, mm. 


Mere information kan ses i aktivitetsoversigt her
Tilmelding er ikke nødvendig -evt. spøgsmål skal sendes til info@aagrundejerforening.dk


Læs mere

Arbejdsdage

Hvert år på Skærtorsdag kl. 10.00:

  1. Oprydning langs stranden og på Feddet
  2. Oprydning af invasive roser på Feddet fællesskab med Naturstyrel-sen 

En til to gange årligt: 

  1. Vedligeholdelse af vores gl. kirkesti skal vedligeholdes - det gør vi ved en halv dags arbejdsindsats 

Læs mere

Vand og Hav Aktiviteter

I Aa har vi siden april 2023 en badebro på nordsiden af Aa og siden 2022 mulighed for at leje kajakker (se udlejningside ) og at kom ud med en ægte lystfisker guide fra Danmarks Fishing og Outdoor Lodge (se her) ... her kan man også spise autentisk italiensk mad (Å che Buono) med fantastisk udsigt over Aakrog bugt og Feddet...


Læs mere...coming soon...

Foreningens sangbog

I Aa grundejer- og beboerforening har vi en sangbog, med sange der har om-drejningspunkt i Aa og omegnene. 

Bestyrelsen har digitaliseret bogen, så alle  kan få glade af det til deres fester... 


Download sangbog

Bestyrelsen 

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen for en to-årig periode. To højst tre af bestyrelses medlemmerne skal være fastboende. Revisor og suppleanter vælges for en
2-årig periode.

Bestyrelsen har konstitueret sig den 29.05.i 2023 og består af følgende personer:


  • Corinna Möhrlen (formand) tlf. +45 27 20 37 63 -kontakt
  • Helle Kærgaard Bjerre(sekretær) -kontakt
  • Karsten Jørgensen (kasser) -kontakt
  • Steen Sørensen (menig bestyrelsesmedlem) -kontakt
  • Liselotte Nielsen (menig bestyrelsesmedlem) -kontakt


Suppleanter til bestyrelsen:
Anders Greve (sommerhusejerne)
Tina Lippert (Fastboer)

Revisor:
Charlotte Johs
Revisor Suppleant:
Jess Jørgensen

Vedtægter

Vores aktuelle vedtægter, som blev vedtaget ved generalforsamling den 25.05.2017 kan ses og downloades på den røde knap til venstre.

Tidligere Vedtægter:
Vedtægter vedtagetpå generalforsamlingen d.5. maj 2016
Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 8. maj 1997
Vedtægter vedtaget på generalforsamling d. 25. maj 1995
Vedtægter fra Aa grundejerforeningens stiftende generalforsamling d. 12. maj 1994


FRITIDSHUSEJERNES LANDSFORNING

Vores Medlemskab


Aa grundejer- og bebeoerforening er medlem af Fritidshusejernes Landsforening (FL) siden 2022.

Om FL
FL – Fritidshusejernes Landsforening – er foreningen for grundejerforeninger for sommerhus og fritidshusejere (og ejere af sommer- og fritidshuse på lejet grund).
FL blev stiftet den 3. november 1973 og er en selvstændig og uafhængig forening, som har det overordnede formål at repræsentere og varetage de interesser, som grundejerforeninger for sommerhus- og fritidshusejere har i forhold til offentlige myndigheder, som f.eks. Naturstyrelsen (naturbeskyttelse og fredning), Kystdirektoratet (strande og broer), Bolig- og Planstyrelsen (planloven og sommerhusloven), kommuner (lokalplaner, kloakering og vejforhold) og mange andre myndigheder. FL bliver hørt af myndighederne i forbindelse med nye love og regler. FL rejser sager overfor Folketinget og myndigheder. FL taler sommerhus- og fritidshusejernes sag i medierne og i offentligheden.
FL er repræsenteret i Forbrugerrådet Tænk’s rådsforsamling med to repræsentanter.

Læs mere om FL her eller læs deres vedtægter og regler her


Medlemmer har adgang til FL's nyhedsbrev i medlemssektionen.

unsplash