GALLERI

GALLERI

Et udvalg af billeder om naturen rundt om Aa Strand & vores foreningsliv

Første oversvømmelse i 2024

2023-01-03_aa-strandvej_001
2023-01-03_aa-strandvej_002
2023-01-03_aa-strandvej_003
2023-01-03_aa-strandvej_005
2023-01-03_aa-strandvej_006
2023-01-03_aa-strandvej_007
2023-01-03_aa-strandvej_008
2023-01-03_aa-strandvej_009
2023-01-03_feddet_001
2023-01-03_feddet_002
2023-01-03_aa-aa_004
2023-01-03_aa-strandvej_004
2023-01-03_aa-aa_001
2023-01-03_aa-aa_002
2023-01-03_aa-aa_003

Vi ønsker at informere om den aktuelle situation med høj vandstand i Lillebælt. På grund af Feddet er mættet og der er  kraftige regnskyl, oplever vi allerede problemer med oversvømmelse. Regnvandet siver ind i kloaksystemet og vandet strømmer ud fra dækslerne ved Å Strandvej 71. Desuden er renden til åen tilstoppet, hvilket gør situationen endnu mere kritisk.

Assens Kommune har sæt op skiltene ved skovhytten og Campingpladsen for at advare om vand på vejen.


Bestyrelsen er i kontakt med Assens Kommune, Assens Forsyning og Naturstyrelsen for at håndtere situationen og minimerer skader for vores område. 

Stormfloden den 20. oktover 2023

20.-22. oktober 2023

Stormfloden ramte også Aa hård med ca 2.10m i nat, den 20. oktober 2023.

I vores billed galleri har vi samlet indtryk af stormfloden da den kom sievende ind om fredag eftermiddag og på lørdag og søndag, da vandet langsom træk sig for alle dem,der ikke har været her -- mens der bliver ryddet op og affugtet...

Vi var uden strøm i Aa fra fredag kl. 18 indtil søndag kl.15
Billederne kan sesher

DMI's analyse af stormfloden kan læses online her eller downloades her

2023-10-21_Aa_001
2023-10-203794
2023-10-203789
2023-10-21_0829_IMG_1708
2023-10-21_0829_IMG_1709
2023-10-21_Avernaeshavn_001
2023-10-21_Avernaes_001
2023-10-21_Aa_006
2023-10-21_Aa_005
vandstand-assens_2023-10-20
vandstand_2023-10-21
2023-10-21_Aa_002
2023-10-21_Aa_003
2023-10-21_Aa_004

Varsel: Aa bliver afspærret pga forventet vandstand med op til 2m over normalen


DMI's varsel den 18. Oktober 2023 vedr. Aa strand. 


FL's rapport om Sommerhuse i stormflod

28.10.2023


Ivan Munk fra FL skrev i nyhedsbrev no. 5 om stormfloden 20.–21. oktober 2023 som har anrettet store skader på sommerhuse og om allerede 2.100 anmeldte skader. Han uddyber, at "..rent statistisk indtræffer stormfloder som følge af ekstrem højvandstand forårsaget af storm, faktisksjældnere end hvert 20. år. For de fleste af sommerhusområder, derblev ramt, taler vi denne gang om en 100-års hændelse.".

​Katasstrofesituation
Ivan beskiver hvorforman ikke forsikre sig mod stormflodsskader påtraditionel vis, fordi stormflod sidestilles i forsikringssammenhæng med en katastrofesituation. Det erNaturskaderådet som udbetaler erstatning for skader forårsaget af stormflod fra den såkaldte Stormflodspulje.Han skriver også om skadeanmeldes procedure skader og erstatningsvilkår. Skaderamte i Aa, som er del af de udpegede områder, som har mulighed for at søge om erstatning.

Læs mere om muligheder for erstatning, betingelserne og god råd i nyhedsbrev her ( direkte download) eller FL's hjemmeside.

Dækningsvejledning fra Naturskaderådet findes her

Social Arrangement 2023

Besøg og guided tur af jordbassinerne i Assens med naturvejleder Christian Heller fra Assens kommune. Det var interessant at opleve og blive guided igennem processen fra industri-affalds-område til naturområde og hvordan plante- og dyrelivet har udviklet sig over de sidste 18 år, siden sukker fabrikken blev lukket ned. Udover naturvejlederen havde vi også nogen med i gruppen som kendte stedet fra da man kørte sukkerrør til fabrikken, som gav lidt "salt i suppen".

2023-07-29_naturvandring-jordbassiner_012
2023-07-29_naturvandring-jordbassiner_001
2023-07-29_naturvandring-jordbassiner_004
2023-07-29_naturvandring-jordbassiner_008
2023-07-29_naturvandring-jordbassiner_015
2023-07-29_naturvandring-jordbassiner_014


Bade- og aktivitetsbro opsættning

4. maj 2023

Sammen med 4 medhjælper fra Aa grundejer- og beboerforening er vores bade- og aktivitetsbro blevet opstillet af NBC Marine i går ved fine vejr forhold.

Se tilladelsen her og hele process her

Stor tak til Friluftsrådets bevilling fra "Flere ud i naturen" programmet 2021 og Energi Fyns Almen Fond uddeling 2023 for finansiering af broen...

IMG_20230504_175346
IMG_20230504_091937
IMG_20230504_175416
IMG_20230504_093729
IMG_20230504_092250
IMG_20230504_110419
IMG_20230504_093046
IMG_20230504_110428
IMG_20230504_112121
IMG_20230504_110434
IMG_20230504_110415
IMG_20230504_110031
IMG_20230504_094523
IMG_20230504_110007
IMG_20230504_094517
IMG_20230504_093722
IMG_20230504_092725

Galleri fra 2013-2023

Der er også en del billeder fra de forrige år, som kan ses ved at følge linket "Følg mig"...